Φυσικοθεραπεία Τσαμουρτζής Δημήτριος

Η φυσικοθεραπεία στη χώρα μας, δυστυχώς ακόμη και σήμερα είναι  παρεξηγημένη. Η πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύει ότι η φυσικοθεραπεία δεν είναι τίποτε περισσότερο από μάλαξη και κινητοποίηση των αρθρώσεων.

Σε αυτό βοηθά και το γεγονός ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας υποβαθμίζει τη φυσικοθεραπεία αντιμετωπίζοντάς την ως είδος πολυτελείας και προσφέροντάς την ως τελευταία επιλογή-παρέμβαση για την αποκατάσταση της υγείας των πολιτών.

Τα φυσικοθεραπευτήρια είναι δέσμια ενός νομικού πλαισίου που τα υποχρεώνει να λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο και στάνταρ εξοπλισμό, παρωχημένο πλέον μιας και το πλαίσιο αυτό δεν έχει αναθεωρηθεί εδώ και δεκαετίες.

Όμως και στις κρατικές δομές όπως τα νοσοκομεία η φυσικοθεραπεία είναι παραγκωνισμένη, οι φυσικοθεραπευτές είναι λίγοι στον αριθμό και τις περισσότερες φορές δίχως τα απαιτούμενα μέσα.

Ο Πανελλήνιος σύλλογος φυσικοθεραπευτών καταβάλει προσπάθειες για την βελτίωση όλων των παραπάνω. Τα τελευταία  χρόνια έχουν γίνει αλλαγές όπως η θέσπιση της φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας και η ελεύθερη επιλογή φυσικοθεραπευτή με την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ.

Το φυσικοθεραπευτηριό μας είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και με το ΥΠΕΘΑ, το ταμείο των στρατιωτικών.